ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๗ ธ.ค. ๖๑ ในสื่อมวลชน

Posted on

สื่อโทรทัศน์ พระราโชวาท ช่อง 7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดขอนแก่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ KKU news พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

Posted on
คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการสั่งจองภาพ

Posted on

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัฒจันทร์ใหญ่ ในอาคารพลศึกษาทิศใต้ เวลา ตั้งแถว เวลาถ่ายภาพ                คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ 07.40 น. 07.50 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ณ  ขอนแก่น 07.50 น. 08.00 น. มหาบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 08.00 น. 08.10 น. มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 08.10 น. 08.20 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมข. และวิทยุกระจายเสียง F.M.103 Mhz.

Posted on

ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมข. และวิทยุกระจายเสียง F.M.103 Mhz. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 วันศุกร์  ที่ 15 ธันวาคม  2560 จาก อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วัตถุประสงค์       เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมประสานเครือข่ายการสื่อสารขั้นพื้นฐานเหล่านี้เข้าด้วยกัน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่อไป ให้ญาติบัณฑิตใช้พื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่พักรอในขณะที่บัณฑิตเข้าไปในบริเวณพิธี เปิดโอกาสให้เหล่าญาติบัณฑิตได้ใกล้ชิดคณาจารย์ และสถานที่ศึกษาของบุตรหลาน บัณฑิตและญาติบัณฑิตจะได้มีความภาคภูมิใจในสถาบันอันเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน จุดรับชมการถ่ายทอดสด จุดต่างๆสามารถรับชมได้ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์อาหาร Complex ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และฝ่ายทรัพยสิน TV Wall 2) หอศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และหอศิลปวัฒนธรรม จอ LED ขนาดใหญ่ 1  จอ และ TV  6  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร-ครุยวิทยฐานะฯ

Posted on

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียงลำดับตรี-โท-เอก จากซ้ายไปขวาตามลำดับ     ประกาศเรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 (ครุยใหม่ใช้ปีนี้ปีแรก) ประกาศเรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี ๒๕๖๑

Posted on

หมายเหตุ: การฝึกซ้อมวันที่ 1 เฉพาะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รายงานตัวและฝึกซ้อมที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น