ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560

ประกาศ กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560
ประกาศ กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560

 

แผนผังระบบจจราจรเส้นทางวันถ่ายภาพบัณฑิต วันที่ 13 ธันวาคม 2560
แผนผังระบบจจราจรเส้นทางวันถ่ายภาพบัณฑิต วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 

ประกาศ กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560
ประกาศ กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560