ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด
คู่มือการฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561