ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี ๒๕๖๑


หมายเหตุ: การฝึกซ้อมวันที่ 1 เฉพาะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รายงานตัวและฝึกซ้อมที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น