ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร-ครุยวิทยฐานะฯ

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เรียงลำดับตรี-โท-เอก จากซ้ายไปขวาตามลำดับ

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชาย (ข้าราชการ)
ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชาย (ข้าราชการ)

 

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชาย (มิได้เป็นข้าราชการ)
ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชาย (มิได้เป็นข้าราชการ)

 

ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หญิง
ตัวอย่างการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หญิง