สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
    วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)